Search Property

Tikokino

Design Ideas (Plans)

Tikokino

$575,725
2 years ago
214.28 m2
4
2
Tolaga Bay

Design Ideas (Plans)

Tolaga Bay

$209,657
2 years ago
67.44 m2
2
1
Tuai

Design Ideas (Plans)

Tuai

$348,177
2 years ago
123.37 m2
3
2
Tutira

Design Ideas (Plans)

Tutira

$499,147
2 years ago
175.11 m2
4
2
Waipawa

Design Ideas (Plans)

Waipawa

$89,230
2 years ago
22.50 m2
1
1
Wairoa

Design Ideas (Plans)

Wairoa

$221,502
2 years ago
75.68 m2
2
1